Sandra Pralong – Sa ne îndragostim din nou de România

Posted on March 12, 2010 by Sandra Pralong

http://www.qmagazine.ro/articole/4638/Sandra-Pralong-Sa-ne-indragostim-din-nou-de-Romania.html

Data:                    12 Martie 2010

Autor:                  Costin Anghel

Foto:                    Andreea Blanatui

Titlul articolului: Sandra Pralong – Sa ne îndragostim din nou de România

O femeie ambitioasa a hotarât ca Etica trebuie sa guverneze România. Sunt ani buni de când Sandra Pralong se lupta cu mentalitatile învechite si cu nepasarea. Razboiul este aproape câstigat pentru ea.

(more…)

Categorie: Blog

Români de pretutindeni: Fi?i Noii Pa?opti?ti!

Posted on March 9, 2010 by Sandra Pralong

clip_image002

· http://www.civic.md/stiri/7361-romani-de-pretutindeni-fiti-noii-pasoptisti.html

Data : 09 Martie 2010
Autor:
Sandra Pralong
Publicat în: Monitorul Civic-Societatea Civil? în ac?iune
Titlul articolului: Români de pretutindeni: Fi?i Noii Pa?opti?ti!

În Decembrie anul trecut, a demarat la Timi?oara o mi?care civic? a celor care vor s? “transforme România într-o ?ar? în care chiar merit? s? tr?ie?ti.”

Cine sunt ace?tia? “Noii Pa?opti?ti” sunt cu prec?dere tinerii care au studiat sau muncit în str?in?tate dar s-au întors s? tr?iasc? ?i s? contribuie la prop??irea ??rii. Dar nu numai ei—oricine î?i dore?te ca via?a în România s? fie la fel de civilizat? ca în orice alt stat european este invitat s? ni se al?ture. Nu este vorba de o structur? formal?, nu exista ?efi sau ierarhii—zi de zi, prin ceea ce alegem s? facem, apar?inem, sau nu, grupului Pa?optist care transform? ?ara.

Cum? Pentru c? România s? se transforme este evident necesar s? se transforme legile, institu?iile ?i politica. Dar nu to?i suntem parlamentari sau oameni politici, ?i nu to?i avem putere asupra celor din jur. Îns? cu to?ii suntem cet??eni ?i fiecare dintre noi are putere asupra sa. Avem puterea s? alegem între a fi lua?i de val sau a da un exemplu. De a ne implica în via?a civic? sau a da din umeri r?mânând neputincio?i. În fiecare zi, în bloc, pe strad?, în trafic, sau în institu?ii avem libertatea de a alege s? contribuim la o Românie european? sau sau la o ?ar? haotic?, puterea de a ne implica sau a ne victimiza.

Am intitulat mi?carea noastr? “Noii Pa?opti?ti” pentru c? ne inspir? acea mân? de oameni (la origine mai pu?in de 100) care, acum mai bine de un secol, au putut transforma atât de radical România, de la lucruri în aparen?? m?runte la cele cu adev?rat marete—de la haine la scris ?i de la idei la institu?ii.

Ce vom face? De la ridicol la sublim, nu vom l?sa pe cineva, spre pild?, s? arunce gunoiul pe strad? f?r? s?-l aten?ion?m politicos c? “a pierdut ceva”, nu vom permite unui func?ionar public s? ne trateze cu dispre? f?r? s?-i amintim, cu calm, c? salariul s?u vine din buzunarul nostru, nu vom ridica din umeri când cineva ne invit? s? semn?m peti?ii, etc. Pe scurt: ne vom implica.

Cu o astfel de mi?une ne asum?m un risc—riscul de a fi ridiculiza?i, admonesta?i sau chiar agresa?i de oameni ?i refuza?i de institu?ii. Dar este un pre? m?runt de pl?tit pentru schimbare. Dac? aceste gesturi vin doar de la câ?iva ele r?mân inutile. Dar dac? vin de la noi to?i, împreun?, vor produce schimbare.

Ne însu?im vorbele lui Daniel R?du??, tân?rul care a strâns aproape 150,000 E pe internet pentru un transplant care s?-i vindece leucemia. “Eu cred c? nimic nu e imposibil. Trebuie doar s? vrei si s? crezi. Istoria ne d? multe exemple de schimb?ri radicale; care nu ar fi fost posibile dac? niste oameni nu le-ar fi visat ?i nu ar fi crezut în ele. Cred deci c? a schimba lucrurile în România nu e imposibil. Da, e foarte greu; nu e chiar atât de improbabil ca a câstia la loto, dar e o vorb?: dac? nu joci, ai sanse ZERO s? câstigi.
O fi chiar imposibil s? oblig?m guvernantii la transparent?? S? pot s? intru pe un site web s? v?d cum se cheltuie banii mei, ai contribuabilului? Apoi s?-i oblig la o ai mare responsabilitate în cheltuirea lor? Pentru mine, ca individ, e imposibil. Pentru acea parte a societ?tii care asteapt? ca lucrurile s? se rezolve de la sine sau crede c? n-o s? se rezolve niciodat?, e imposibil.
Pentru noi, cei care vis?m s? tr?im într-o Românie civilizat?, este posibil.”

Dup? Timi?oara ?i Ia?i, Noii Pa?opti?ti se întâlnesc în capitala luni 15 martie, 18:30, la Palatul Ghika. Veni?i al?turi de noi sau, dac? sunte?i departe, v? a?teptam s? aduce?i cu voi, în România, acest spirit Pa?optist de câte ori v? întoarce?i acas?.

V? mul?umim!

Sandra Pralong ?i echipa SynergEtica

(Scurt?) BIOGRAFIE—Sandra Pralong

Sandra PRALONG

Sandra Pralong s-a întors în România în 1990 s? pun? pe picioare Funda?ia Soros pentru o Societate Deschis?. Între 1998 ?i 2000 a fost Consiliera Pre?edintelui României, responsabil? pentru Comunicare Interna?ional? ?i Rela?ia cu Românii de Pretutindeni. În 2002, Programul Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) i-a încredin?at conducerea regional? a comunic?rii în cele 27 de ??ri din Europa ?i fosta Uniune Sovietic?. În 2008 a fost numit? Ambasador al Bun?voin?ei pentru Anul European al Dialogului Inter-Cultural. Ca antreprenor, a creat Synergy Communications, o companie de PR a c?rei funda?ie corporatist?, SynergEtica, promoveaz? etic? ?i civilitatea în rândul tinerilor, ?i Ambasada Artelor, un spa?iu expozi?ional pentru tinerii arti?ti. De la vârsta de 15 ani a locuit în exil în Elve?ia ?i Statele Unite, unde ?i-a început cariera la Newsweek la New York. A ob?inut Doctoratul în ?tiin?e Politice de la Institutul de ?tiin?e Politice din Paris, are un Master în Drept Interna?ional ?i Diploma?ie de la Fletcher School of Law and Diplomacy din Boston, un Master în Filozofie Politic? de la Columbia University din New York, ?i echivalentul unui MBA de la Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) din Lausanne, Elve?ia.

Calea Victoriei, Nr 95-97, Et. 6, Apt. 22, Sector 1, Bucure?ti

Tel: 021 / 313 97 79; 021 / 317 09 25 Fax: 021 / 313 97 89;

E-mail: info@synergetica.ro; Website: www.synergetica.ro

Blog: synergetica.blogspot.com

Categorie: Blog

CAUTAVIDEO


TEDxBucharest

ULTIMELE ARTICOLE

ARHIVA

RETELE SOCIALE