“Doresc o Românie dreaptă condusă de legi şi nu de oameni” – interviu cu Sandra Pralong, candidată în alegerile parlamentare

Posted on November 6, 2012 by Sandra Pralong

de

Sandra Pralong e novice în politica de partid din România. A devenit cunoscut? în ultima vreme prin faptul c? era cât pe ce s? fie contra-candidata liderului PNL, Crin Antonescu,
într-un colegiu electoral pentru Senat, în Capital?. Numai c?, din cauza migr?rii liderului PNL într-un colegiu din Teleorman acest duel nu va mai avea loc (am scris s?pt?mâna trecut? despre aceasta: Sandra Pralong vs Crin Antonescu – România ideal? vs România real?).


Sandra Pralong a renun?at la o carier? la Newsweek International pentru a se întoarce în România

I-am pus Sandei Pralong câteva întreb?ri cu privire la campania electoral?:

1) Cum interpretezi decizia liderului PNL, Crin Antonescu, de a nu mai candida în acela?i colegiu electoral din capaital? unde candidezi ?i tu?

Faptele vorbesc de la sine: Fie s-a temut, fie s-a temut… De mine? De alegatori? Oricum povestea cu mersul in teritoriu pentru a “sim?i” mai bine problemele din mediul rural mi se pare hazlie–asta nu-i o decizie pe care s-o iei in ceasul al 12-lea, fara planificare. Sau, daca a?a stau lucrurile, “hei-rupul” îl descalific? de la o pozi?ie de decizie…

2) De ce ai decis s? intri în politica de partid tocmai acum?

Pentru ca acum se despart apele: fie o lu?m la vale cu to?ii, într-o ?ar? condus? în mod iresponsabil, fie stop?m hemoragia ?i ne apuc?m s? reconstruim. Ronald Reagan spunea c? pierderea libert??ii este la doar o genera?ie distant?. V?zând f?r?delegea din jur, nu pot sta pe margine f?r? s? fac nimic…

3) De ce ai intrat în PNTCD ?i ARD?

În ARD pentru c? îmi doresc o Românie dreapt? condus? de legi ?i nu de oameni, care pot fi mai mult sau mai pu?in pricepu?i. Nu competen?a ne lipse?te, ci dreptatea, respectarea legilor, a actelor de justi?ie! Nu ne d?m seama c? Democra?ia nu poate exista f?r? un stat de drept ?i suntem in plina tiranie a majoritatii–e la fel de pernicioasa ca si cea a unui singur om…

În PN? pentru c? îmi doresc justi?ie social? ?i demnitate pentru to?i românii. E ?ocant ca într-o ?ar? european? aproape jum?tate din cet??eni înc? au WC-ul în curte! În fine, sunt multe de spus pe tema PN?-ului, dar poate alt? dat?…

4) Care este evaluarea ta general? a noilor t?i prieteni politici?

În politic? nu cred c?-i mult loc de prietenie… E loc îns? de obiective comune ?i mai ales de interes na?ional.

5) Cum î?i explici ostilitatea lui Emil Constantinescu, a c?rui consilier? ai fost, fa?? de Traian B?sescu ?i alia?ii s?i, printre care te numeri ?i tu la ora actual??

Chiar nu mi pot explica pozi?ia Pre?edintelui Constantinescu care a sacrificat mult din punct de vedere politic pentru a aduce România pe calea european?… “Traian B?sescu” este o fals? problem?, tr?im în plin sindrom al cultului personalit??ii, iara?i, fie c? este demonizat, fie adulat. Eu nu am de a face cu persoana Traian B?sescu dar am a face cu pozi?ia pe care el o reprezint?: o Românie european? în care domne?te legea ?i nu bunul plac. Am ezitat mult înainte s? m? implic, dar am f?cut-o când am în?eles c? tocmai constrângerile externe, ale partenerilor no?tri euro-atlantici, se aplic? de acum încolo in corpore în ARD. Deci ARD-ul va fi acea parte a spectrului politic care este demn de Europa ?i care va crea prosperitate. A?i v?zut deja triajul prin Comisia de Etic?, etc. Nu e nimic perfect din prima, dar e un început promi??tor pentru to?i românii ca m?car o parte din clasa politic? se cur???!

6) Ce-?i propui s? realizezi dac? e?ti aleas? senatoare?

Am varii propuneri pentru a spori Buna guvernan??. Le voi detaila curând.

7) Care este statutul femeilor în via?a public? actual? din România?

10% din Parlament. Explic? multe din neajunsurile vie?ii române?ti când 1/2 din popula?ie e subreprezentat? ?i nu contribuie la buna guvernan??…

8) Un jurnalist român care tr?ie?te în Occident îmi spunea: “Sandra e absolut fermec?toare, dar de când o cunosc nu am reu?it s? pricep din ce tr?ie?te, nu a respectat nici un deadline (nici m?car când ea le stabilea) ?i nu am avut senza?ia vreodat? c? în spatele vorbelor ei e vreo urm? real? de substan??. This being said, she’s a hyper-connected and network person of great charisma.” Iar un fost participant la evenimentele din decembrie 1989 ?i Pia?a Universit??ii spunea: “dna Pralong e o ciudat?, cu o retoric? bine caden?at?, goal? de con?inut ?i sfor?itoare când vine vorba de patriotism…” Cum r?spunzi?

Hmmm, cu deadline-urile mi-e teama ca are dreptate. Eram “ceas” când am venit în 1990 în România ?i m-am molipsit. Dar ?tii ce e fascinant? C? majoritatea românilor au devenit foarte punctuali… Doar eu am r?mas în urma. Deci e o lec?ie bun?. Sper s? observe amicul cât de repede m? schimb… Cât despre substan??, dac? nici eu, care am f?cut atâtea zeci de proiecte ?i am cl?dit institu?ii care d?inuie ?i sunt prospere ?i azi nu am substan?? ap?i nu ?tiu cine se poate ridica la astep?rile amicului tau. Poate doar Dumnezeu… Tr?iesc din ce fac: o agen?ie de PR care a consiliat Renault, Dacia, Erste Bank, Google, Comisia European?, OCDE, Banca Mondial?, etc. Agentia a sponsorizat ?i proiectele funda?iei. Înainte de România eram director de comunicare la Newsweek ?i între mandatul (voluntar) la Cotroceni ?i revenirea în România am fost înalt func?ionar ONU responsabil? cu comunicarea în Europa ?i fosta URSS, adic? 27 de ??ri…

Chestia cu patriotismul e tare ciudat?, în România – ne e ru?ine s?-l afirm?m, ne e ru?ine de tot ce e în?l??tor ?i frumos… Mare p?cat c? ne priv?m de tot ce d? sens adev?rat vie?ii noastre… Eu nu vorbesc de patriotism ci îl traiesc zi de zi, prin tot ce fac ?i in primul rând prin faptul de a tr?i aici când a? putea fi la New York sau Lausanne…

9) Sunt destui care te acuz? c? e?ti “agenta lui Soros”. Ce mesaj ai pentru ace?tia ?

Dac? “agenta lui Soros” înseamn? un agent al schimb?rii mentalit??ii române?ti prin educarea oamenilor a?a cum a f?cut-o funda?ia prin miile de burse în str?in?tate ?i alte programe pentru societatea civil?, atunci ace?tia au dreptate…

10) Ce zici de ideea lansat? de revista ACUM: “Sandra Parlong – candidat? la pre?edin?ia României?”

Prematur?. Evident m?gulitoare. ?i poate încurajatoare, cine ?tie?

11) Ai inten?ia s? r?mâi în continuare în România, chiar dac? nu vei fi aleas? pe 9 decembrie?

Evident!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAUTAVIDEO


TEDxBucharest

ULTIMELE ARTICOLE

ARHIVA

RETELE SOCIALE