Juriul la Gal? Societ??ii Civile — Comportament civic ?i participare public? Ap?rarea drepturilor individuale/colective

Posted on December 15, 2008 by Sandra Pralong

clip_image002

 

Istoric edi?ia VI – Juriu

(…)

Categoria B

Comportament civic ?i participare public?
Ap?rarea drepturilor individuale/colective
C?t?lin Mosoia
Liviu Mihaiu
Sandra Pralong
Victor Alistar

(…)

Sandra Pralong
clip_image002

 

Func?ie:
Pre?edintele Funda?iei SynergEtica ?i al Synergy Communications

 

Biografie:
În 2008, Sandra Pralong a fost numit? Ambasador al Bun?voin?ei pentru a reprezenta România în Anul European al Dialogului Inter-Cultural. Dup? ce s-a întors în România în 1990 pentru a înfiin?a Funda?ia Soros pentru o Societate Deschis? pe care a condus-o pân? în 1993, Sandra Pralong a fost (între 1998 ?i 2000) Consiliera Pre?edintelui României pentru Rela?ia cu Romanii de Pretutindeni ?i Comunicare Interna?ional?, iar între 2002 ?i 2006 a fost cel mai înalt oficial ONU responsabil pentru comunicarea Programului Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cele 27 de tari fost-comuniste.
Sandra ?i-a început cariera interna?ional? la Newsweek, în New York, unde a fost Director de Promovare al revistei pentru pia?a american?, a lucrat în Africa de Vest, unde a predat economia la Universitatea din Niamey, Niger, ?i a fost primul corespondent al CNN World Report la Bucure?ti în anii 90.
Sandra de?ine dou? licen?e (în ?tiin?e politice ?i în ?tiin?e economice ?i comerciale) din Elve?ia; un Masterat în rela?ii interna?ionale de la The Fletcher School of Law and Diplomacy din SUA, un al doilea Masterat în ?tiin?e Politice de la Universitatea Columbia din New York, iar actualmente este doctorand la Institutul de ?tiin?e Politice din Paris. A scris numeroase articole de specialitate în comunicare, ?tiin?e politice, sociologie ?i etic?.
Funda?ia SynergEtica se dedica eticii în afaceri ?i în rândul tinerilor, ?i propune, printre altele, programe precum Radio-ONG (un radio-online dedicat reprezentan?ilor societ??ii civile), Fair-Play (un program de etic? prin sport), Noii Pa?opti?ti (un program dedicat celor care doresc s? se întoarc? în România dup? ce au studiat/lucrat în str?in?tate), "Sunt Banii Mei!", un program de con?tientizare al pl?titorilor de taxe ?i impozite din România, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAUTAVIDEO


TEDxBucharest

ULTIMELE ARTICOLE

ARHIVA

RETELE SOCIALE