Sandra Pralong vs Crin Antonescu – România ideală vs România reală

Posted on November 4, 2012 by Sandra Pralong

de

Am fost deranjat de un recent articol publicat în Evenimentul Zilei, în care se scria:

Pentru a fi sigur c? nu se va întâmpla ca la alegerile din 2008, când a câ?tigat mandatul la redistribuire, Crin Antonescu a ales un colegiu sigur de senator din sectorul 3, contracandidatul ARD fiind, cel mai probabil, Sandra Pralong(PN?CD)
(www.evz.ro).

Un comentariu pe blogul europarlamentarului PDL Cristian Preda mergea ?i mai departe:

Avem prima dovada clar? a blatului pe care ARD îl face cu USL: înlocuirea pe colegiul 5, Senat, Bucure?ti, a lui Viorel Cataram?, care avea ?anse mari s? îl ‘bat?’ pe Antonescu, cu un noname – Sandra Pralong, pus? doar ca s? piard? ?i s? îl lase pe Antonescu s? intre în Senat.
(cristianpreda.ro)

Sandra Pralong
Sandra Pralong este o românc? de tip occidental – o rara avis în România – ?i o poten?ial? candidat? la pre?edin?ie

Am s? comentez mai întâi ignoran?a profund? ce transpare din ambele texte. În primul rând, modul de scrutin – vot în colegii uninominale, reprezentare propor?ional? pe ansamblu – face ca doar candida?ii care ob?in majoritatea voturilor în colegiul lor s? fie siguri de alegere.

Candida?ii USL, alian?? care este creditat? cu circa 50% dintre inten?iile de vot, se vor clasa probabil pe primul loc în majoritatea colegiilor, dar unii dintre cei care nu dep??esc 50% +1 vot din sufragiile exprimate nu vor deveni parlamentari, în locul lor fiind ale?i candida?i clasa?i pe locul 2 (în majoritatea cazurilor ARD) sau locul 3 (în majoritatea cazurilor PPDD), partide creditate de sondaje, al?turi de UDMR, cu peste 5% din inten?iile de vot, ceea ce le asigur? reprezentare parlamentar? .

Apoi, compararea situa?iei lui Crin Antonescu din 2008, când era candidatul unui partid (PNL) situat pe locul al treilea cu 18% din voturi, cu cea actual?, când e candidatul unei alian?e care conduce deta?at în sondaje este absurd?.

În fine, nu v?d nimic nelegitim în asigurarea sau maximizarea ?anselor alegerii unor lideri ai partidelor ce intr? în competi?ie, asta nu se întâmpl? doar în România.

Mai deranjant? îns? mi se pare minimalizarea unei candidate ca Sandra Pralong. Din punctul meu de vedere, ea reprezint? tipul de român care ar trebui s? fie prezent în via?a public?: inteligent?, competent?, eficace, expresiv?, aflat? la antipodul marii majorit??i a politicienilor din România.

Crescut? ?i educat? în Occident, Sandra Pralong a fost una dintre pu?inele persoane din Diaspor? care s-au întors în România ?i au r?mas pentru a-?i aduce contribu?ia la prop??irea ??rii lor de ba?tin?.

N-am s? parcurg prestigiosul CV al Sandrei, cine dore?te îl poate g?si aici, am s? spun doar c? am cunoscut-o în 1990 când a revenit în ?ar? ?i a pus pe picioare filiala din România a Funda?iei Soros.

Am fost impresionat de prezen?a ei, total neobi?nuit?, cel pu?in la acea vreme, a unui român de tip occidental.

Aveam s-o rev?d în 1999, pe când era consilier? a pre?edintelui Emil Constantinescu.

În pofida tuturor vicisitudinilor, Sandra nu s-a descurajat ?i a continuat s? lupte pentru ca România s? devin? o real? democra?ie.

A editat volumul “De ce m-am întors în România”, o culegere de texte scrise de oameni reveni?i din Diaspor?, pe care l-am recenzat acum doi ani aici.

Acum, se vede pus? în situa?ia de a intra în competi?ia electoral? împotriva unui personaj celebru al politicii din România, care pentru dou? luni a fost pre?edinte interimar al ??rii.

Este o confruntare simbolic?: de o parte Crin Antonescu, o imagine perfect? a României reale – grandomanie, vulgaritate, spirit gregar, na?ionalism pernicios, incompeten??, demagogie, de cealalt? parte, Sandra Pralong, modestie, integritate, decen??, patriotism firesc, naturale?e, competen??. Din punctul meu de vedere, o poten?ial? candidat? la pre?edin?ia României.

Fire?te c? e o confruntare inegal?, primul candidat având în spatele s?u ma?ina de propagand? a USL ?i o notorietate câ?tigat? mai ales pe timpul crizei politice legate de tentativa de demitere a pre?edintelui Traian B?sescu.

În fond, românii, în marea lor majoritate nici n-o merit? pe Sandra Pralong, ei au nevoie de Crin Antonescu sau de Viorel Cataram?, azi în PNL, mâine dorind s? candideze împotriva fostului s?u partid, Gigi Becali, Dan Diaconescu, Sorin Ro?ca St?nescu, Gabriela Vrânceanu Firea, Hunor Kelemen, Dan Voiculescu, Roberta Anastase, Elena Udrea, Iulian Urban ?i al?ii ca ei care ?-au adus contribu?ia în ultimii 23 de ani la pl?m?direa unei vie?i politice ?i publice de nivelul ligii a patra europene.

Politicienii români sunt a?a cum sunt, dar nici cei care-i aleg cu regularitate (?i aici se includ ?i jurnali?tii) nu sunt diferi?i. N-am niciun dubiu c? Crin Antonescu va câ?tiga f?r? probleme mandatul de senator în confruntarea cu Sandra Pralong, dac? cumva cei doi vor fi contracandida?i în acela?i colegiu electoral (pentru c?, potrivit ultimelor ?tiri, Crin Antonescu ar fi decis s? nu mai candideze în Bucure?ti ci în jude?ul Teleorman). ?i din aceast? cauz? aleg?torii din România nu au niciun drept s? se lamenteze. Le place s? se complac? în situa?ia actual?.

Un comentariu la articolul Sandra Pralong vs Crin Antonescu – România ideală vs România reală

  1. Pingback: Sandra Pralong, o Doamn? (observa?i majuscula) care candideaz? la Senatul României « Românica blues

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAUTAVIDEO


TEDxBucharest

ULTIMELE ARTICOLE

ARHIVA

RETELE SOCIALE