De ce iubim femeile – în politic??!

Posted on March 21, 2009 by Sandra Pralong

Dat?: 21 martie 2009
Autor: Sandra Pralong

Publicat în: Edi?ia online a revistei România Liber?
Titlul articolului: De ce iubim femeile – în politic??!

Acum câtiva ani, Mircea C?rt?rescu a pus întrebarea general? într-o carte intitulat? “De ce iubim femeile?”. Acum, scena politic? ne d? ocazia s? îi r?spundem din perspectiva spatiului public. Deun?zi, am primit o circular? de la o prieten? care lucra cândva la Banca Mondial?, iar acum a devenit coach personal. Se intitula “Via?a ta în corp de femeie!” si vindea servicii de coaching, dezvoltare personal? si de carier?.

M?rturisesc c? titlul m-a intrigat – c?ci m-a f?cut s?-mi reamintesc cum, de fapt, via?a uman? este una singur?, declinat? în varii combina?ii de gen, ras?, etnie, religie, plus alte atribute personale cum ar fi în?ltime, culoare de p?r, greutate etc. Iar ceea ce noi consider?m a fi calit?ti “intrinsece” si imuabile ale unei fiin?e sunt, de fapt, doar constructii sociale si culturale. Gândim în paradigm? de gen, ca si cum acesta ar fi un lucru fix dat de natur?, mai curând, decât îndeosebi o constructie social? dat? de cultur? si transmis? prin educatie.

Si atunci, totusi, dac? totul este doar o constructie social?, de ce ar trebui s? “iubim femeile” în mod special, si mai ales în viata public?? Dac? totul este un produs al vointei colective de a numi entit?ti sau diverse obiecte, pentru a le clasa mai u?or – flori, elefanti, femei, b?rba?i –, de ce atribuim calit?ti speciale faptului de a fi femeie? Literatura de specialitate, mai ales în Statele Unite, are un r?spuns destul de clar: pentru c?, în maniera noastr? de a clasa diferit oamenii-femei de oamenii-b?rbati, în cursul a zeci de generatii am educat oamenii-femei în mod particular, diferit de ceilalti. Pare un loc comun acum s? afirmi c? psihologia feminin? este diferit? de cea masculin?: ambi?ie si competitie la b?rbati vs. relatii si armonie la femei.

Mai putin discutat este faptul c? femeile au si o etic? special? – adic? v?d altfel decât b?rba?ii diferenta între bine si r?u. Aceast? diferenta între etica masculin? si cea feminin? a fost una dintre marile teme de dezbatere, în deceniile trecute, în Occident. E oare adev?rat c? femeile favorizeaz? armonia, consensul, onestitatea si bun? în?elegere, pe când b?rba?ii sunt acap?ratori, orgoliosi, individualisti, competitivi si apuc?tori? Nu stiu s? r?spund la aceast? întrebare si, oricum, r?spunsul cel mai s?n?tos ar fi: depinde de la caz la caz. Dar cazurile agregate în statistici oficiale, care claseaz? t?rile – cu b?rbati si femei deopotriv? – ofer? un tablou interesant.

S? lu?m, spre exemplu, onestitatea: indexul global de coruptie pentru 2008 claseaz? cele mai putin corupte t?ri din lume astfel: 1. Danemarca; 2. Noua Zeeland?; 3. Suedia; 4. Singapore; 5. Finlanda; 6. Elvetia; 7. Islanda; 8. Olanda etc. În acest index, România ocupa locul 70, între 180 ?i ceva de tari. Nu este atât de grav pe cât pare v?zut din interior, dar nici bine nu este. Un alt index, cel al dezvolt?rii umane – care stipuleaz? c? o via?? bun? nu este doar una de abundent? material? si crestere economic?, ci, de asemenea, una tr?it? cu s?n?tate si acces la cuno?tin?e prin educatie –, arat? urm?torul clasament între t?ri:

1. Islanda (înainte de criz?); 2. Norvegia; 3. Canada; 4. Australia; 5 Irlanda; 6. Olanda; 7. Suedia etc., urmate de Danemarca, Noua Zeeland?, Elve?ia, Finlanda, printre primele clasate. România e pe pozi?ia 62, datorit? mai ales alfabetiz?rii masive mostenite de la sistemul comunist.

?i acum, poanta: indexul din 2008 care claseaz? t?rile în functie de proportia femeilor în viata politic? arat? astfel: 1. Norvegia; 2. Finlanda; 3. Suedia; 4. Islanda; 5. Noua Zeeland? etc. În acest clasament România ocup? tot pozi?ia 70, mult dup? Filipine, Mozambic, Sri Lanka, Lesoto, Trinidad si chiar… Moldova!

Ce se poate în?elege din acest tablou? E simplu: pentru c? noi, femeile, nu ne implic?m suficient în viata public?, tr?im o via?? care oscileaz? între rangul 62 si 70 între ??rile lumii! Poate nu pare “horror” comparat cu negura din care venim înainte de 1989, dar nici la în?ltimea nasului si a aerelor noastre nu este! Cu alte cuvinte, România, a ?aptea tar? camarime în Europa, este abia a 70-a în lume ca nivel de tr?i si bun?stare. Nu v? surprinde cum putem extrapola ca altele sunt etica public? si calitatea vietii politice – produc?toare de bun?stare – în acele t?ri în care mai multe femei (dac? nu chiar “femeile” sau m?car etica feminin?) sunt la putere!? Pe scurt, cred c? ar trebui s? iubim (mai mult) femeile în via?a public?, deoarece cu ele la putere ducem cu totii o via?? mai bun?! Ele se preocup? mai temeinic de soarta celor din jur, de ziua de mâine (planificând pentru ea), în loc s? se preocupe doar de ceea ce câstig? azi, indiferent de costurile acestui câ?tig.

Morala, doamnelor, s? ne implic?m mai multe (si mai mult) în viata public?! si s? nu astept?m pentru asta s? ne invite b?rba?ii, c?ci puterea nu se d?, se ia! În acest început de prim?var? electoral?, chiar dac? vorbim de alegeri care vor influen?a mai curând bun?starea Europei decât pe cea particular? a României, faptul c? a avea mai multe femei mai temeinic implicate în via?a public? contribuie la mai mult bel?ug este ceea ce doream s? demonstrez.
Dr. Sandra Pralong este analist ?i consultant pe probleme de dezvoltare interna?ional?

Categorie: Blog

Conferinta Leadership Feminin

Posted on March 18, 2009 by Sandra Pralong

Categorie: Blog

Leadership Feminin, un stil de via??!

Posted on March 6, 2009 by Sandra Pralong

clip_image002

· http://www.apropo.ro/life-style/leadership-feminin-un-stil-de-viata-poze-402606

Dat?: 6 martie 2009
Autor: Alexandra Ungureanu
Publicat în: www.apropo.ro
Titlul articolului: Leadership Feminin, un stil de via??! (poze)

Funda?ia LEADERS România a organizat, ieri, 5 martie, prima edi?ie a conferin?ei “Leadership Feminin“, care s-a desf??urat la Centrul Na?ional de Art? Tinerimea Roman? (Str. Gutenberg Johann nr.19, Bucure?ti).

La eveniment au luat parte personalit??i feminine, capabile s? se fac? urmate, s? ia decizii ?i s? lupte pentru schimbarea societ??ii în care tr?im.

Astfel, în cadrul conferin?ei au luat cuvântul: Stela Popescu, Sandra Pralong, Oana Pellea, Maria Grapini, Aurora Liiceanu, Leslie Hawke, Dana Tudorache, Liliana Popescu ?i Vasile P?un.

(…)

Categorie: Blog

CAUTAVIDEO


TEDxBucharest

ULTIMELE ARTICOLE

ARHIVA

RETELE SOCIALE